top of page
  • גילעד משיח

צילמתי, חיזקתי, התחזקתי


אחת הכתבות שאני יותר גאה להיות שותף בהן עבור שבועון לאשה ומופיעה השבוע. אילה המקסימה היא חולת קרוהן, היא צריכה להסתובב עם שקית קטנה שמחוברת אליה לבטן באופן קבוע ובכל זאת החליטה לשתף ולהיחשף (תרתי משמע) לצורך העלאת המודעות למחלה הקשה. מה שהכי ריגש הוא מכתב התודה שקיבלנו ממנה ובו הודתה למערכת כולה על התמיכה והחיזוק וגם קצת לי. אני שמח שאני יכול בעזרת המצלמה לגרום לאנשים שאני מכיר לכמה שניות להתחזק וזה מחזק בחזרה. שווה קריאה.

#גילעדמשיח

18 views0 comments
bottom of page