top of page
  • גילעד משיח

עוד כמה דברים (היסטוריים) שאפשר ללמוד תוך כדי עבודה


מלבד צילום חתונות יוצא לי לבחור להשתתף בכל מיני אירועים שאני צופה שיהיו מעניינים. לאחרונה יצא לי לצלם אירוע מאוד מרגש שכלל בתוכו תרבות והיסטוריה. ההצגה ״שימר״ מספרת על השתלבות היהודים בחברה הסינית בזמן מלחמת העולם השניה. למדתי שהסינים הגנו על כמה עשרות אלפי יהודים בזמן המלחמה ודאגו לרווחתם. ההצגה שהיא למעשה מחזמר מספרת את הסיפור. השתתפו בהצגה שחקנים ישראלים וסינים ומעוד כמה מקומות בעולם. מרתק לראות איך כולם עבדו ביחד והתחברו לכדי צוות אחד, גם כי ניתנה לי האפשרות לצלם את מאחורי הקלעים ואת החזרה הגנרלית. בסוף הטקס לאחר התודות הקריין הסביר שלמעשה גיבורת הסיפור נמצאת בקהל ולא היה מרגש מזה.

מחזמר

צילום מחזמר

צילום

צילום

צלם חתונות

צלם חתונות

צלם חתונות

צלם חתונות

צלם חתונות

צלם חתונות

צלם חתונות

צלם חתונות

צלם חתונות

צלם חתונות

צלם חתונות

צלם חתונות

#giladmashiah #גילעדמשיח

19 views0 comments
bottom of page